‘Waarom uitgaan van ruzies? Zie De Oranjezomer als een schoolreisje!’