Martijn Koning werd aangezien als lid van de Jostiband