Bas Nijhuis verklapt: déze voetbalanalist doet mee aan Expeditie Robinson 2021