VI-trio giert om oproep van Van Gaal in het Engels