Moszkowicz over zaak-Borsato: 'Waarom zou ik geen reëel beeld kunnen schetsen?!'