Johan walgt van racistische bejegeningen: 'Dat vind ik echt erg'