Johan stoort zich aan Kaag: 'De arrogantie straalt van haar kaken'