‘Dat is het mooiste wat er over Maradona gezegd wordt’