Terug

Volg Vandaag Inside

Volt kreeg meerdere meldingen van misdragingen Nilüfer Gündoğan

Volt kreeg meerdere meldingen van misdragingen Nilüfer Gündoğan

Unspecified

14 feb 2022, 15:12

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan is geschorst als lid van de fractie vanwege "enkele meldingen" van grensoverschrijdend gedrag tegenover mensen binnen de partij. Tot die maatregel is overgegaan omdat ze een machtspositie heeft ten opzichte van de melders. Wat zij volgens hen misdaan heeft, laat de partij in een nieuwe verklaring nog altijd in het midden.

Volt maakte zondagavond laat bekend dat de parlementariër namens de partij tijdelijk niet actief zal zijn vanwege grensoverschrijdend gedrag, maar was spaarzaam met details. Ook in de nieuwe verklaring geeft de partij weinig inzicht in de aard van de meldingen. "Dit om voor betrokkenen een veilige omgeving te creëren voor het vervolg van het onderzoek en om hoor en wederhoor te kunnen laten plaatsvinden." Hoeveel klachten zijn binnengekomen is evenmin duidelijk.

Gündoğan zelf is op de hoogte gebracht van het onderzoek, maar heeft volgens de partij niet te horen gekregen waarvan zij wordt beschuldigd. Eerst moet het bureau dat de meldingen onderzoekt spreken "met degenen die meldingen doen en naar voren stappen met de klachten", zegt de partij. Pas daarna wordt met Gündoğan zelf gesproken in het kader van wederhoor. De partij zegt haar geschorst te hebben omdat mensen binnen de partij zouden hebben laten weten "niet met het onderzoek durven mee te werken zolang die machtsverhouding er is".

De verklaring van Volt is verzonden namens het partijbestuur en de Tweede Kamerfractie, laat een woordvoerder weten. Gündoğan is formeel nog lid van zowel de partij als de fractie. Binnen de fractie is ze geschorst, wat wil zeggen dat ze namens de partij niet zal deelnemen aan debatten, openbare optredens of de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook is haar "met klem" gevraagd om geen contact op te nemen met de pers of actief te zijn op sociale media.

Deel dit artikel

Link gekopieerd