Terug

Volg Vandaag Inside

Maak kans op twee kaarten voor Ajax - Valencia (Spelvoorwaarden)

Maak kans op twee kaarten voor Ajax - Valencia (Spelvoorwaarden)

Unspecified

9 dec 2019, 18:00

AANVULLENDE SPELVOORWAARDEN SMS/BEL&WIN ACTIE UEFA CHAMPIONS LEAGUE WEDSTRIJDEN SEIZOEN 2019-2020 OP VERONICA

• Deze sms/bel&win actie (het “Spel”) is ter promotie van de tv-uitzendingen van de UEFA Champions League wedstrijden seizoen 2019-2020 op Veronica (het “Programma”). Naast deze aanvullende spelvoorwaarden gelden tevens de Algemene Spelvoorwaarden, te vinden op de website. In geval van afwijkingen tussen deze aanvullende spelvoorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden gaat het bepaalde in deze aanvullende spelvoorwaarden vóór.

• De spelperiode loopt van 20 augustus 2019 t/m 1 juni 2020.

• Binnen de spelperiode zijn er maximaal 20 spelronden, met elk 1 trekking.

• Deze aanvullende spelvoorwaarden gelden voor spelronde 4 van het Spel.

• Deelname aan deze spelronde is mogelijk van 27 november t/m 9 december 2019.

• De trekking van deze spelronde vindt plaats op 9 december 2019.

• Tijdens het programma Veronica Inside op 9 december 2019 wordt exact aangegeven tot wanneer de lijnen open zijn en kan worden deelgenomen.

• De winnaar wordt met achternaam en woonplaats bekend gemaakt in het programma Veronica Inside.

• De te winnen prijs in deze spelronde bestaat uit: 2 wedstrijdtickets voor de wedstrijd AJAX-Valencia op 10 december 2019 in de Johan Cruijff Arena te Amsterdam (de “Prijs”).

• De Prijs heeft een totale waarde van ca 150 euro.

• Deelnemen aan deze spelronde kan door middel van het sturen van een sms-bericht met daarin het woord AJAX naar 4600, of te bellen naar 0909-0329.

• Indien per sms wordt deelgenomen, ontvangt de deelnemer een bevestiging van deelname per sms retour.

• De kosten voor deelname bedragen € 0,45 per deelname via sms of telefoon (exclusief reguliere bel-/sms kosten, die per provider kunnen verschillen).

• Het is mogelijk meerdere keren deel te nemen aan de spelronde om zo de kans op het winnen van de Prijs te vergroten.

• Elke 10e deelnemer maakt kans op de Prijs.

• Uit alle 10e deelnemers wordt door de computer ad-random de (voorwaardelijke) winnaar van de Prijs geselecteerd (=de trekking van de Prijs).

• De geselecteerde deelnemer wordt op 9 december 2019 telefonisch op de hoogte gesteld. Als hij/zij niet bij de eerste poging kan worden bereikt, wordt hij/zij direct daarna nogmaals gebeld. Indien de betreffende deelnemer dan nog niet is bereikt, wordt een nieuwe (voorwaardelijke) winnaar geselecteerd op de hierboven beschreven wijze. De eerder geselecteerde deelnemer maakt in dat geval geen aanspraak op de Prijs of enige compensatie in verband met het mislopen daarvan.

• Onder de voorwaarden dat (i) de deelnemer tijdens dit telefoongesprek de volledige naam (zoals in paspoort vermeld, meisjesnaam indien getrouwd) en geboortedatum van hem/haarzelf en zijn/haar medereiziger doorgeeft, (ii) de deelnemer bevestigt dat hij/zij en zijn/haar medereiziger op de hierboven genoemde data beschikbaar zijn, (iii) de deelnemer bevestigt dat hij/zij op de hierboven genoemde vertrekdatum 18 jaar of ouder is en (iv) na controle van de opgegeven gegevens blijkt dat a) de betreffende deelnemer en/of een medereiziger geen stadionverbod heeft en b) dat ook geen sprake is van een andere beperking waardoor de deelnemer en/of diens medereiziger geen gebruik kan maken van de Prijs, is deze deelnemer de definitieve winnaar van de Prijs. Indien de betreffende deelnemer niet aan (een van) de onder (i) tot en met (iv) genoemde voorwaarden kan voldoen zal een nieuwe (voorwaardelijke) winnaar worden aangewezen op de hiervoor beschreven wijze, tenzij dat in verband met de beperkte tijd voor aanvang van de wedstrijd naar het oordeel van Talpa TV niet meer mogelijk is. In dat geval komt de Prijs te vervallen. De eerder geselecteerde deelnemer maakt in dat geval geen aanspraak op de Prijs of enige compensatie in verband met het mislopen daarvan.

• De deelnemer garandeert dat door hem/haar in het kader van het Spel op enig moment verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

• De minimale leeftijd voor deelname aan het Spel is 18 jaar.

• De Aanbieder van het Spel is Talpa TV B.V., Rietlandpark 333, 1019 DW Amsterdam.

• Klachten over het Spel kunnen worden gericht aan de afdeling Publieksservice, Postbus 18179, 1001 ZB Amsterdam / of via http://publieksservice.sbs.nl/customer/portal/emails/new

• Om van de Prijs gebruik te kunnen maken moet de winnaar 18 jaar of ouder zijn en op de bovengenoemde data beschikbaar zijn.

• De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Dit betekent dat de Prijs en de losse onderdelen daarvan uitsluitend door de winnaar en de door hem/haar vooraf opgegeven medereiziger gebruikt kunnen worden. De winnaar mag de wedstrijdtickets in geen geval doorverkopen of op een andere manier - tegen betaling of om niet – aan derden ter beschikking stellen. Indien de winnaar in strijd handelt met het voorgaande, worden de gewonnen kaarten direct ongeldig verklaard en bieden deze geen toegang meer tot het stadion.

• Bij de toegang tot het stadion kan de identiteit van de winnaar en diens medereiziger worden gecontroleerd. Indien deze niet overeenkomt met de door de winnaar opgegeven gegevens, indien de winnaar en/of diens medereiziger zich niet kunnen legitimeren dan wel als blijkt dat de winnaar en/of diens medereiziger een stadionverbod heeft, kan hem/haar de toegang tot het stadion worden geweigerd.

• De winnaar en/of diens medereiziger maken in dat geval geen aanspraak op een vervangende prijs of enige andere compensatie in verband hiermee.

• Het bezoek van de wedstrijd door de winnaar en diens medereiziger is volledig voor eigen risico. Talpa TV wijst de winnaar er uitdrukkelijk op, dat de gewonnen kaarten geldig zijn voor plaatsen in een neutraal vak. Talpa TV adviseert de winnaar en diens medereiziger om géén voetbalkleding of andere (voetbal)elementen te dragen of bij zich te hebben.

• Mocht de winnaar onverhoopt geen gebruik kunnen maken van de Prijs door omstandigheden die redelijkerwijs niet aan Talpa TV kunnen worden toegerekend (bijvoorbeeld in geval van staking, natuurrampen of extreme weersomstandigheden) dan spant Talpa TV zich er voor in de winnaar een vervangende prijs aan te bieden. Talpa TV kan echter niet garanderen dat er een vervangende prijs beschikbaar is of dat de vervangende prijs gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke Prijs. De winnaar maakt in dat geval geen aanspraak op compensatie in geld of anderszins.

Deel dit artikel

Link gekopieerd