Terug

Volg Vandaag Inside

Maak kans op twee kaarten voor Ajax - Chelsea (Spelvoorwaarden)

Maak kans op twee kaarten voor Ajax - Chelsea (Spelvoorwaarden)

Unspecified

21 okt 2019, 20:29

AANVULLENDE SPELVOORWAARDEN SMS/BEL&WIN ACTIE VERONICA INSIDE SEIZOEN 2, EDITIE 2019/2020 OP VERONICA

• Deze sms/bel&win actie (het “Spel”) is ter promotie van Veronica Inside seizoen 2, editie 2019/2020 (het “Programma”) op Veronica.

• De spelperiode loopt van 19 augustus 2019 t/m 15 juli 2020.

• Binnen de spelperiode zijn er maximaal 20 spelronden, met elk 1 trekking.

• Naast deze aanvullende spelvoorwaarden gelden tevens de Algemene Spelvoorwaarden, te vinden op de website. In geval van afwijkingen tussen deze aanvullende spelvoorwaarden en de Algemene Spelvoorwaarden gaat het bepaalde in deze aanvullende spelvoorwaarden vóór.

• Deze aanvullende spelvoorwaarden gelden voor spelronde 3 van het Spel.

• Deelname aan deze spelronde is mogelijk op 21 oktober 2019.

• De trekking van deze spelronde vindt plaats op 21 oktober 2019.

• Tijdens de uitzending van het Programma op 21 oktober 2019 wordt exact aangegeven tot wanneer de lijnen nog open zijn en kan worden deelgenomen.

• De te winnen prijs in deze spelronde bestaat uit 2 tickets voor de wedstrijd Ajax-Chelsea op 23 oktober 2019 vanuit de Johan Cruijff Arena in Amsterdam (de “Prijs”).

• De Prijs heeft een totale waarde van ca 150 euro.

• Deelnemen aan deze spelronde kan door middel van het sturen van een sms-bericht met daarin het woord VI naar 4600, of te bellen naar 0909-0320.

• Indien per sms wordt deelgenomen, ontvangt de deelnemer een bevestiging van deelname per sms retour.

• De kosten voor deelname bedragen € 0,45 per deelname via sms of telefoon (exclusief reguliere bel-/sms kosten, die per provider kunnen verschillen).

• Het is mogelijk meerdere keren deel te nemen aan de spelronde om zo de kans op het winnen van de Prijs te vergroten.

• Elke 10e deelnemer maakt kans op de Prijs.

• Uit alle 10e deelnemers wordt door de computer ad-random de winnaar van de Prijs geselecteerd (=de trekking van de Prijs).

• De geselecteerde deelnemer wordt telefonisch op de hoogte gesteld. Als hij/zij niet bij de eerste poging kan worden bereikt, wordt een nieuwe winnaar geselecteerd op de hierboven beschreven wijze. De eerder geselecteerde deelnemer maakt in dat geval geen aanspraak op de Prijs of enige compensatie in verband met het mislopen daarvan. Onder de voorwaarden dat (i) de geselecteerde deelnemer tijdens het telefoongesprek de volledige naam (zoals in paspoort vermeld) en geboortedatum van hem/haarzelf en zijn/haar medereiziger doorgeeft, (ii) de deelnemer bevestigt dat hij/zij op de hierboven genoemde datum 18 jaar of ouder is en (iii) na mogelijke controle van de opgegeven gegevens blijkt dat a) de betreffende deelnemer en/of een medereiziger geen stadionverbod heeft en b) dat ook geen sprake is van een andere beperking waardoor de deelnemer en/of diens medereiziger geen gebruik kan maken van de Prijs, is deze deelnemer de definitieve winnaar van de Prijs. Indien de betreffende deelnemer niet aan (een van) de onder (i) tot en met (iii) genoemde voorwaarden kan voldoen zal een nieuwe (voorwaardelijke) winnaar worden aangewezen op de hiervoor beschreven wijze, tenzij dat in verband met de beperkte tijd voor aanvang van de wedstrijd naar het oordeel van Talpa TV niet meer mogelijk is. In dat geval komt de Prijs te vervallen. De eerder geselecteerde deelnemer maakt in dat geval geen aanspraak op de Prijs of enige compensatie in verband met het mislopen daarvan.

• De naam en woonplaats van de winnaar wordt in het Programma bekend gemaakt.

• De deelnemer garandeert dat door hem/haar in het kader van het Spel op enig moment verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

• De minimale leeftijd voor deelname aan het Spel is 18 jaar.

• De Aanbieder van het Spel is Talpa TV B.V., Rietlandpark 333, 1019 DW Amsterdam.

• Klachten over het Spel kunnen worden gericht aan de afdeling Publieksservice, Postbus 18179, 1001 ZB Amsterdam / of via http://publieksservice.sbs.nl/customer/portal/emails/new

• Om van de Prijs gebruik te kunnen maken moeten de winnaar en diens beoogde medereiziger beiden 18 jaar of ouder zijn en op de bovengenoemde data beschikbaar zijn.

• De Prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Dit betekent dat de Prijs en de losse onderdelen daarvan uitsluitend door de winnaar en diens medereiziger gebruikt kunnen worden. De winnaar mag de kaarten in geen geval doorverkopen of op een andere manier - tegen betaling of om niet – aan derden ter beschikking stellen. Indien de winnaar in strijd handelt met het voorgaande, worden de gewonnen kaarten direct ongeldig verklaard en bieden deze geen toegang meer tot het stadion.

• Bij de toegang tot het stadion kan de identiteit van de winnaar en diens medereiziger worden gecontroleerd. Indien deze niet overeenkomt met de door de winnaar opgegeven gegevens, indien de winnaar en/of diens medereiziger zich niet kunnen legitimeren dan wel als blijkt dat de winnaar en/of diens medereiziger een stadionverbod heeft, kan hem/haar de toegang tot het stadion worden geweigerd. De winnaar en/of diens medereiziger maken in dat geval geen aanspraak op een vervangende prijs of enige andere compensatie in verband hiermee.

• Het bezoek van de wedstrijd door de winnaar en diens medereiziger is volledig voor eigen risico. Talpa TV wijst de winnaar er uitdrukkelijk op, dat de gewonnen kaarten geldig zijn voor plaatsen in een neutraal vak. Talpa TV adviseert de winnaar en diens medereiziger om géén voetbalkleding of andere (voetbal)elementen te dragen of bij zich te hebben.

Deel dit artikel

Link gekopieerd