Terug

Volg Vandaag Inside

FC Groningen boekt winst door transfers

FC Groningen boekt winst door transfers

Unspecified

14 nov 2018, 16:28

GRONINGEN (ANP) - FC Groningen heeft afgelopen seizoen 640.000 euro winst geboekt. De eredivisionist meldt dat op de operationele omzet weliswaar 1,9 miljoen euro verlies werd gedraaid, maar dat door 2,7 miljoen euro winst uit transfers na aftrek van de belastingen ruim zes ton winst is geboekt. Dat bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen dat op 5,6 miljoen euro komt.

De eredivisieclub stelt dat er een financieel inhaalslag nodig was om de teruggang van opbrengsten uit de televisierechten op te vangen. Die lagen met 3,5 miljoen euro bijna anderhalf miljoen euro lager dan in het voorgaande seizoen.

,,We hebben opnieuw laten zien dat het creëren van transferwaarde in de selectie en het realiseren van transferresultaten een wezenlijk onderdeel uitmaken van onze bedrijfsvoering en strategie", reageert algemeen directeur Hans Nijland. ,,We moeten echter scherp blijven op aan de ene kant omzetverhoging en de andere kant het beheersen van onze bedrijfslasten."

Deel dit artikel

Link gekopieerd