Terug

Volg Vandaag Inside

'Ajax-prominenten komen in opstand'

'Ajax-prominenten komen in opstand'

Unspecified

25 apr 2023, 08:39

Meerdere Ajax-prominenten, onder wie Sjaak Swart, Arie van Eijden, Keje Molenaar, Mark Geestman, David Endt, Salo Muller en Lex Hes, komen in opstand. Zij willen dat de RvC-leden van Ajax een lagere vergoeding krijgen dan voorgesteld en dat er meer Ajax-voetbal-DNA in de bestuursraad komt, meldt De Telegraaf.

In een brief aan de bestuursraad dienen de prominenten en een aantal andere Ajax-leden de twee voorstellen in. "Het eerste deel van ons voorstel komt er daarom op neer dat de bestuursraad ervoor zorgt dat de opengevallen posities (van Ruud Haarms en Mike Harman, red.) zullen worden ingenomen door minimaal twee personen met een duidelijke voetbalachtergrond opgedaan bij Ajax, die bovendien als specifieke taak hebben en bereid zijn om het gedachtegoed inclusief de Ajax voetbalnormen en principes zoals gedefinieerd door Johan Cruijff en Piet Keizer te omarmen en te bewaken."

Verder willen ze dat de RvC-leden een lagere vergoeding krijgen dan voorgesteld (35 tot 50 duizend euro): "Het is ons een doorn in het oog dat de rvc op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering het voorstel wil doen om zichzelf in de toekomst te gaan belonen zonder dat rekening gehouden wordt met de door de bestuursraad zelf gehanteerde principes van ’halen’ en ’brengen’. Wij begrijpen echter dat een vergoeding in deze tijd op zijn plaats zou kunnen zijn."

"Ons inziens dient er sprake te zijn van een substantieel lagere vaste vergoeding voor de rvc (in lijn met het gemiddelde volgens de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren voor ondernemingen met dezelfde omvang als Ajax, zijnde € 15.000). Die vaste vergoeding kan dan eventueel worden aangevuld met extra vergoedingen bij goede prestaties," aldus de Ajax-prominenten.

Deel dit artikel

Link gekopieerd