Johan legt op geheel eigen wijze aan Jan uit wat 'squirten' is