Wierd Duk ziet onduidelijke Ruslanddeskundigen in talkshows: 'Wat zeg je nou precies?'