Wierd Duk: 'Russen scanderen massaal 'Fuck de oorlog' tijdens concert