Wierd Duk en Marcel van Roosmalen in discussie bij HLF8