Vliegtuig verongelukte Sala had nooit mogen opstijgen

sala