Wierd Duk: 'Dat zou het einde van Poetin kunnen betekenen'