Volgt Johan Jan Slagter op als directeur van Omroep MAX?