René na zien van mispeer: 'Dat is Peter Gillis, joh!'