‘Mart de Kruif gepolst voor functie minister van Defensie’