Johan reageert op ontboezeming Sam Hagens: ‘Met dat soort jongens moet je korte metten maken’