Johan na lang betoog van Raymond Mens: 'Kun je ook even je bek houden?'