Johan hoort Mia en Dion alwéér vals zingen: 'We zijn het lachertje van Europa'