Johan blikt kritisch terug op eigen optreden in de discussie met Angela de Jong