'Ik hoop dat Halina Reijn slaagt in Amerika, dan zijn wij van haar af'