Tip voor grenscontrole: de 'Duitsers hatende' hond van Johan

johanhond