Songfestivalduo Mia en Dion acht kans op finale vrij groot: 'Dit nummer raakt mensen'

Mia Dion screenshot