Slot spreekt boodschap in voor Van Polen: 'Daar kun je enorm trots op zijn!'