Sem Steijn over vader Maurice: 'Als ik hem zie staan toen ik werd gewisseld, dan doet dat wel pijn'

Maurice Steijn Sem Steijn