Raymond Mens overhandigt eerste exemplaar van nieuwe boek aan Angela de Jong