Ministers betuigen spijt na voetbal kijken tijdens debat

ais