Johan: 'Wat er gisteren is gebeurd, heeft mij zo beangstigd’