Johan reageert op uitlatingen van Pier Eringa over ‘De twee D’s: Driessen & Derksen’