Johan geeft antwoord op meest prangende vragen en sluit af met een zoen