Johan ergert zich: 'Hij is alleen maar met zichzelf bezig, een zelfingenomen kwal!'