Video: Infantino onder luid applaus herkozen als FIFA-voorzitter

Infantino