Wierd Duk: 'Jongere politici kennelijk opgegroeid met gamen, doen alsof deze oorlog een spel is'