Pieter Cobelens dolt met Wilfred In de Wandelgangen: 'Daar krijg je een lange zak van'