Mart de Kruif vertelt in de Wandelgangen over missies: 'Het afscheid nemen is het ergst'