Mart over suggestie Johan: ‘Dat gaan we niet doen’