Marcel prijst eigen boek minutenlang en op geheel eigen wijze aan In de Wandelgangen