In de Wandelgangen met Wierd Duk: 'Dan was de oorlog niet zó geëscaleerd'