In de Wandelgangen: deze voorbereidingen trof Miljuschka Witzenhausen voor bezoek aan Vandaag Inside