'Het programma dat me dit jaar het meest heeft verrast, is De Oranjezomer'