Hélène geeft antwoord op prangende vragen van Johnny en sluit af met een zoen