'Geert Wilders bereid om premierschap op te geven'