'Erover gehad om deze samenwerking een beetje te intensiveren'