Dumfries baalt van gemiste kansen: 'Dit heeft ook met pech te maken'